Spotti Headline

Actievoorwaarden

Actievoorwaarden Nature Spotters

Sparen voor Spotti’s
• Vanaf vrijdag 8 september 2017 ontvang je bij iedere 15 euro aan boodschappen één pakje met een dierensticker en een Spotti. Dit is met uitzondering van geneesmiddelen, rookwaren, zuigelingenvoeding nr. 1, statiegeld, (prepaid)tegoeden, kortingsbonnen en acties.
• Sparen gaat vanaf maandag 11 september nog sneller bij aankoop van speciale acties en actieproducten. Je vindt deze in onze folder en op janlinders.nl/snellersparen.
• Er zijn twintig verschillende Spotti’s en dierenstickers. Deze zijn onherkenbaar verpakt, daarom kunnen wij je niet garanderen welke Spotti je aan de kassa ontvangt.
• Spotti’s zijn niet geschikt voor kinderen onder de drie jaar.
• Kijk voor de meest gestelde vragen op janlinders.nl/klantenservice.


Gratis verzamelalbum

• Je ontvangt het verzamelalbum gratis op vertoon van een bon. Deze is te downloaden op janlinders.nl/naturespotters en te knippen uit de folder die geldig is van 11 tot en met 17 september.
• Het verzamelalbum is bij jouw supermarkt verkrijgbaar vanaf vrijdag 7 september 2017.
• Er is een beperkte hoeveelheid verzamelalbums beschikbaar. OP=OP

De spaaractie loopt t/m zondag 8 oktober 2017. Jan Linders kan naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden wijzigingen of aanpassen. Alle informatie over de spaaractie is te vinden op janlinders.nl/naturespotters.

Win ’n Meet & Greet
• Tijdens de spaaractie maken verzamelaars kans op het winnen van een Meet & Greet met YouTuber Dylan Haegens.
• Om kans te maken dienen zij één of meerdere foto’s met daarop de verzamelaar met zijn verzameling Spotti’s op sociale media te publiceren/delen. Hierbij dient #naturespotters vermeld te worden. Deelnemers mogen zo vaak als ze willen deelnemen.
• Door de GPS-expeditie te lopen en opdrachten te vervullen is er ook nog een Meet & Greet te winnen. Dit is er één per gebied en er zijn acht verschillende gebieden.
• Een gegarandeerde Meet & Greet voor degene die de gouden Spotti vindt in één van de volgende drie gebieden: Meinweg, De Groote Peel en De Maasduinen. Neem de gevonden Spotti mee en stuur een foto van jou met de gouden Spotti naar pthijssen@janlinders.nl. Let op: deze actie geldt alleen voor de eerste persoon die een foto van de gouden Spotti aanlevert en de Spotti ook daadwerkelijk kan overhandigen bij de Meet & Greet.
• Communicatie over deze winactie gebeurt volledig door Jan Linders Supermarkten. Geen enkel ander bedrijf noch Dylan Haegens kan verzocht worden extra informatie te verschaffen.
• Deelnemen aan de winactie kan vanaf 18 jaar. Van deelnemers jonger dan 18 jaar wordt geacht dat zij toestemming hebben van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers.
• Deelname aan deze actie is gratis.

De prijs en bekendmaking
• De 9 winnaars zullen na afloop van de spaaractie, omstreeks 12 oktober, bekend worden gemaakt door Jan Linders Supermarkten.
• Er is één Meet & Greet moment op één locatie in het marktgebied van Jan Linders. De Meet & Greet zal plaatsvinden op een nog te bepalen datum in het najaar van 2017.
• Over de invulling van de Meet & Greet zullen de winnaars worden geïnformeerd.
• Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
• De Meet & Greet kan niet in waarde, euro’s of in de vorm van andere –al dan niet vergelijkbare- tegenprestaties worden ingewisseld.
• Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte en actuele informatie.
• Indien de prijs wordt uitgereikt aan iemand die de prijs opeist door zich wederrechtelijk voor te doen als de rechtmatige winnaar, dan wordt de schade hierdoor geleden op deze persoon verhaald.

Privacy en persoonsgegevens
• Jan Linders Supermarkten mag ingezonden foto’s die getagd zijn met genoemde hashtag gebruiken voor promotionele en publicitaire doeleinden.
• Jan Linders Supermarkten respecteert de privacy van deelnemers aan de winactie. Wij zullen er zorg voor dragen dat alle persoonlijke informatie die wordt verstrekt in overeenstemming is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Aansprakelijkheid
• Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de handelingen die worden uitgevoerd op de website, op sociale media en op andere kanalen ten aanzien van de winactie. Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid accepteert Jan Linders Supermarkten daarom geen aansprakelijkheid voor het gebruik van de website en deelname aan de winactie, tenzij regels van dwingend recht anders bepalen.
• Jan Linders Supermarkten is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst en gemiste besparingen door het niet of niet volledig functioneren van de website of spaaractie.
• Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar.

Overig
• Jan Linders Supermarkten behoudt zich het recht om deelnemers van deelname uit te sluiten indien in strijd wordt gehandeld met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht van Jan Linders Supermarkten.
• Jan Linders Supermarkten heeft het recht om bij het vermoeden van fraude of misbruik, zonder opgaaf van redenen de deelname te blokkeren en de deelname ongeldig te verklaren.
• Jan Linders Supermarkten heeft het recht voor om de winactie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving vroegtijdig te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen.

Opmerkingen
• Vragen en Klachten over de spaaractie en winactie kunnen kenbaar gemaakt worden aan de klantenservice van Jan Linders Supermarkten: vraag@janlinders.nl.